Scroll Top
Denizyolu Taşımacılığı Sözlüğü
Armatör Gemi sahibi, taşıyıcı
Acente Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş
NVOCC “Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)
Co-Loader Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan
Forwarder Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma
Bill Of Lading (B/L) Denizyolu konşimentosu
Master B/L Ana konşimento
House B/L Ara konşimento
Charter Taşıma Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır
Charter Party Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir
Bulk Yükleme Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme
Broker Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu
RO-RO Taşımacılığı Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık
Yükleme Boşaltma Terimleri
Free In (FI) Limandaki yükleme masrafı
Free Out (FO) Limandaki boşaltma masrafı
Liner In (LI) Yükleme masrafının armatöre ait olması
Liner Out (LO) Boşaltma masrafının armatöre ait olması
Stuffing İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
Unstuffing Konteynerin içini boşaltma
Stevedoring Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti
Liman Terimleri
Storage Limanda depolama / ardiye
Demuraj Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması
Free Time Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
THC (Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti
Geçici Kabul Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.
Navlunla İlgili Terimler
CAF (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi
BAF (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi
Primaj Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret
War Risk Surcharge (WRS) Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret
High Cube Surcharge High Cube konteyner için alınan ilave ücret
IMCO Charge Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

GİZLİLİK TERCİHLERİ
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız aracılığıyla belirli hizmetlerden gelen bilgileri genellikle çerezler biçiminde saklayabilir. Burada gizlilik tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Bazı çerez türlerinin engellenmesinin web sitemizdeki ve sunduğumuz hizmetlerdeki deneyiminizi etkileyebileceğini lütfen unutmayın.